Usługi

Usługi oferowane przez nas obejmują:

  • Rachunki finansowe

  • Porady dotyczące wymagań księgowych

  • Księgowość

  • Plany biznesowe

  • Prognozy przepływów środków pieniężnych

  • Firma Sekretariat

  • Zarejestrowanie Spólki

  • Deklaracje dotyczące wynagrodzeń i czasu rzeczywistego.
    Opodatkowanie Podatek VAT

Rozliczamy tylko brytyjskie usługi podatkowe.