Treth Trafod Tir

Mae'r cyfraddau arfaethedig fel a ganlyn:

Eiddo Preswyl

Ystyriaeth (£)               Cyfradd (%)
0 - 150,000                        0
150,001 - 250,000             2.5
250,001 - 400,000             5
400,001 - 750,000            7.5
750,001 - 1.5m               10
1.5m a mwy                    12

Eiddo dibreswyl
Ystyriaeth (£)           Cyfradd (%)
0 - 150,000                        0
150,001 - 250,000             1
250,001 - 1m                     5
1m a  mwy                        6

Wrth gyhoeddi'r cyfraddau a'r bandiau, dywedodd yr Athro Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol:

'O fis Ebrill, bydd Cymru'n cyflwyno'r trethi cyntaf yng Nghymru mewn bron i 800 o flynyddoedd, gan gefnogi prynwyr tro cyntaf a hybu busnes.

Mae datganoli pwerau treth yn rhoi'r cyfle i ni ail-lunio a gwneud newidiadau i wella'r trethi presennol i fodloni anghenion a blaenoriaethau Cymru yn well. Rwyf bob amser wedi bod yn glir y byddwn yn defnyddio'r pwerau hyn i helpu i wella tegwch a chefnogi swyddi a thwf economaidd yng Nghymru.

Bydd y cyfraddau a'r bandiau cynyddol newydd hyn ar gyfer treth gwario tirlenwi a thirlenwi tir yn gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl; helpu i newid ymddygiadau a chyflawni gwelliannau i gymunedau ledled Cymru. Rydym yn feiddgar ond yn gytbwys ac yn arwain y ffordd wrth greu system dreth deg a chynyddol. '

Dolen Rhyngrwyd: GOV.UK Cymru