Mynegiad Cenhadaeth

Y mae’r ffyrm yn bodoli i:

 • Ddarparu gwasanaeth cost effeithiol ansawdd i ein clïentiau ni ym materion Cyfrifeg, Trethiad, Talu wrth Ennill, TAW, Gwaith Ysgrifenydd Cwmni, Archwiliad ac ereill.
 • Ddarparu gwasanaeth sydd yn cyfiawnhau lefel o ffi sydd yn rhesymol i’r clïent cyhyd darpau gwobr digonol ac elw i’r ffyrm.
 • Ddarparu dolen a chyffyrddiad am clïentiau am gwasanaeth neu cymorth mae nhw’n eisiau, sydd i tu allan y cylch o’r gwasanaethau ar gael o’r ffyrm.
 • Ddarparu staff a phartnwyr amgylch saff, hyfryd a gwobrol ble fe fedrwn dysgu, datblygu medr a chyfleoedd gwaith i tu mewn y ffyrm.
 • Cyflawni tyfiant hydrin a diysgog o werthion a nifer o clïentiau ac ehangder o wasanaethau ar gael a gyda amser lledu drwy swyddfeydd ychwanegol.

Mae'r mathau o bobl rydym yn gweithredu ar:

 • Unigolion
 • Masnachwyr Unigol
 • Partneriaethau
 • Cwmnïau Cyfyngedig

‘Rydym ni’n gweithrhedi am:

 • Unrhyw Busnes Stryd Fawr
 • Adeiladwyr
 • Masnachwyr Ceir
 • Elusennau
 • Addysgwyr gyrru
 • Cwmnioedd e-technoleg
 • Trydanwyr
 • Fermwyr
 • Gerddwyr
 • Ymgymerwyr cludiad
 • Seiri coed
 • Gwneuthwyr
 • Gwerthwyr Llaeth
 • Perianyddion
 • Masnachwyr Modur
 • Peintiwyr ac addurnwyr
 • Ffotograffwyr
 • Plastrwyr
 • Plwmwyr
 • Buddsoddwyr Eiddo
 • Tafarnau
 • Gweithwyr to
 • Ffyrmau Sicrwydd
 • Siopwyr
 • Is-Contractwyr
 • Gyrrwyr Tacsi
 • Crefftwyr

Hanes

Fe dechrodd Graham Handley yr arfeiriad o swyddfa yn Eastham, Wirral yn 1989 gyda cwsmerau a cyffyrddiadau drwy Wirral, Caer, Sir Gaer a Gogledd Cymru. 
Ar yr un amser yr oedd yr arfeiriad o EG & P Sowerbutts wedi gael. Fe tyfodd y ffyrm Handley & Co yn gyflym a'r oedd symud i swyddfeydd fawraf ar eisiau. Felly, symudodd y ffyrm i New Ferry, Wirral yn hwyraf y flwyddyn hon. Parhodd ymlediad drwy argymelliadau cwsmerau ac yn 1991 yr oedd swyddfeydd fawraf ym Henbedw wedi gael. 
Yr oedd Graham yn cysylltiad yn partneriad ym Mai 1993 gan Alun Evans pan ei arfeiriad, Evans & Co, ffyrm Caer, oedd yn cysylltiad gyda Handley & Co. Fe symudodd y ffyrm ehangiad ym Mehefin 1994 i adeilai wedi prynu a newidiad i fod y prif swyddfa newydd y ffyrm. Ar yr un amser, yr oedd yr enw y ffyrm wedi newid i Handley, Evans & Co.

Parhodd y ffyrm i gwasnaethu ei cwsmeriau drwy'r Gogledd Gorllewin Lloegr a Gogledd Cymru o'r swyddfa ym Henbedw. Yr oedd yr arfeiraid D E Lanceley & Co ym Mwcle wedi prynu ac yn cysylltiad i tu mewn yr arfeiriad Handley Evans & Co i darparu gwasanaeth gorau am y cwsmeriau yng Nghogledd Cymru a'r wyneb ffin.

Fe offrymodd yn nawr Handley Evans & Co erhangder llawn o wasanaethau o'r ddau swyddfeydd.