Helpu ein cleientiaid yn cysgu yn y nos

Sut rydym yn gwneud hynny? Mewn nifer o ffyrdd 

  • Gweithio gyda'n cleientiaid i'w helpu i wneud yr hyn y maent yn ei wneud orau 
  • Sicrhau eu bod yn cwrdd â'r holl dreth a therfynau amser cydymffurfio Tŷ'r Cwmnïau mewn digon o amser. 
  • Brydlon baratoi cyfrifon a ffurflenni treth fel bod ein cleientiaid yn cael digon o rybudd o filiau'r dreth sydd ar y gweill gan roi amser iddynt allu paratoi'u cyllidebau'n yn hytrach na chael sioc cas byr amser cyn y swm yn daladwy. 
  • Brydlon gyflwyno cyfrifon, ffurflenni a datganiadau fel nad oes yn rhaid i'n cleientiaid i dalu cosbau. 

Diweddariadau

Government announces review into IR35

10 Ionawr 2020

.The ‘review’ was promised during the General Election as a vote-winning move. It’s nothing more than a box-ticking exercise.

Read more...

IR35 Employment test updated

26 Tachwedd 2019

IR35: HMRC launches updated CEST tool and has updated its much-criticised CEST tool to determine the employment status of contractors, but is it good enough?

Read more...

Signing up for Making Tax Digital for VAT

22 Mai 2019

MTD for VAT is compulsory for all vat periods starting on or after 1st April 2019. For most VAT traders that will be their vat quarter ending 30th June 2019. VAT registered traders need to sign up for making Tax Digital at least 72 hours before their VAT Return is due, or 7 days before if they pay by direct debit.

Read more...

Lords slam Making Tax Digital rollout

26 Tachwedd 2018

A Lords committee has called for a delay of at least one year to the mandatory rollout of Making Tax Digital for VAT, asserting that HMRC has neglected its responsibility to support small business and claiming costs will be far more than the government’s impact assessment

Read more...

Autumn Budget 2018

30 Hydref 2018

The message from the Chancellor was that ‘this is a budget that shows the British people that the hard work is paying off.’... well that what he claims!

Read more...

Who will pay Welsh rates of Income Tax?

23 Awst 2018

As part of HMRC’s work to implement the Welsh rate of Income Tax, HMRC will identify Welsh taxpayers based on information within their systems.

Read more...

HMRC treatment of IR35 not popular

15 Awst 2018

Accounting and tax treatment of IR35 deductions in the public sector.HMRC’s approach is not popular with everyone. Catch up on our latest advice.

 

Read more...

HMRC crack down on abuse of rent-a-room relief Concerns that original purpose is being abused.

09 Awst 2018

The rent-a-room scheme is a relief which provides that the rent received by an individual from a lodger (currently £7,500) can be exempt from income tax.

This limit is halved if another person is also entitled to the income. For example, where a husband and wife own the property jointly the limit is reduced to £3,750 (£2,125 prior to 2016/17) each.

Read more...

HMRC are not bothering to publicise MTD

02 Awst 2018

MTD starts for VAT from April 2019, but HMRC will be happy to collect penalties from those that miss the deadline. VAT registered traders need to plan now and act soon to make sure they are ready. 

 

Read more...

First time tax returns

11 Ionawr 2018

An individual should file a tax return if they have a liability to tax, and that tax will not be collected through PAYE. For years before 6 April 2016, the tax deducted at source from interest and the tax credit attached to dividends would cover the tax liability of basic rate taxpayers who received large amounts of investment income.

Read more...

Rydym yn gweithio ar gyfer a gyda chi, Nid y dyn treth

Rydych yn talu ein biliau nad oedd y dyn treth felly nid yw ond yn iawn ein bod yn gofalu amdanoch chi. Rydym yn gofalu am ein cleientiaid, eu busnes, eu dyfodol. 

Rydym ni yma i wneud treth a chynllunio ariannol yn hawdd. Rydym ni yma i helpu i leddfu eich baich ariannol ac i ddod o hyd i chi y ffordd mwyaf effeithiol o ran treth i redeg eich busnes. Nid ydym am y dyn treth i gymryd yr hyn sydd ddim ei, felly rydym yn gweithio gyda chi i gael gwybod beth sy'n bwysig i chi.

Rydym yn Fath Gwahanol o Cyfrifydd

Rydym yn hawdd mynd atynt ac yn hawdd i siarad â nhw. Mae pob cleient yn elwa o partner ac aelod o staff ymroddedig y naill neu'r llall gallant gysylltu ac mae'r ddau ohonynt y byddant yn gwybod ac yn cydnabod. Rydym yn dod i adnabod ein cleientiaid, yn deall sut maent yn gweithio yn gyson ac yn helpu i wella a thyfu eu busnesau. 

Rydym yn ymgynghorwyr busnes a chynllunwyr yn ogystal ag arbenigwyr treth, ac rydym yn gweithio ddiflino helpu busnesau fel eich un chi arbed treth, a dod yn fwy effeithlon ac yn gryfach yn ariannol. Ac rydym yn bobl neis iawn hefyd. 

Pryd oedd eich Cyfrifydd diwethaf yn rhoi £ 50 i chi?

Yn Handley, Evans & Co byddwn yn didynnu £ 50 gan ein ffioedd ar gyfer eich ffurflen dreth os byddwch yn darparu i ni bopeth mae angen i gwblhau eich ffurflen dreth cyn 31 Gorffennaf ar ôl diwedd y flwyddyn dreth.

Mae'n mynd yn well ...

Os nad ydych yn cofrestru ar gyfer TAW, bydd y TAW arbed gwneud cyfanswm yr arbediad £ 60!

Nid nawr yw y wobr werth chweil am fod yn brydlon? 

Peidiwch â chymryd ein gair ni, darllenwch beth mae eraill yn ei ddweud amdanom ni

Diolch yn fawr iawn am holl eich help. Fi'm sylweddol yn gwerthfawrogi hynny. Yr ydych wedi rhoi fy meddwl yn gartrefol.
Anfonais yr un ebost at bum cyfrifwyr gwahonaol I weld pwy yn atebion oedd y rhia mwyaf gwybodus a'r proffesiwnol. Eich bod ennill yb bendant.
Diolch yn fawr am holl eich waith caled.
Anhygoel, fel arfer!
>