Helpu ein cleientiaid yn cysgu yn y nos

Sut rydym yn gwneud hynny? Mewn nifer o ffyrdd 

  • Gweithio gyda'n cleientiaid i'w helpu i wneud yr hyn y maent yn ei wneud orau 
  • Sicrhau eu bod yn cwrdd â'r holl dreth a therfynau amser cydymffurfio Tŷ'r Cwmnïau mewn digon o amser. 
  • Brydlon baratoi cyfrifon a ffurflenni treth fel bod ein cleientiaid yn cael digon o rybudd o filiau'r dreth sydd ar y gweill gan roi amser iddynt allu paratoi'u cyllidebau'n yn hytrach na chael sioc cas byr amser cyn y swm yn daladwy. 
  • Brydlon gyflwyno cyfrifon, ffurflenni a datganiadau fel nad oes yn rhaid i'n cleientiaid i dalu cosbau. 

Diweddariadau

Business Loan Scheme Changes

03 Ebrill 2020

The Chanceller has, overnight, announced measures to make it easier for Businesses to get Coronavirus Business Interruption Loans,

  • No longer any need to have aplied for "ordinary" loan first
  • Banks told not to ask for personal guarntees for loans under £250,000
Read more...

Business Loan Scheme to support businesses in Wales affected by the Covid-19 outbreak.

01 Ebrill 2020

The Welsh Government and the Development Bank of Wales have announced the £100m Covid-19 Wales Business Loan Scheme to support businesses affected by the Covid-19 outbreak.

Read more...

Workers who have not taken all of their statutory annual leave entitlement due to COVID-19 will now be able to carry it over into the next 2 leave years.

30 Mawrth 2020
  • Government to amend regulations to allow annual leave to be carried over into the next 2 years
  • measures will ensure workers won’t lose their leave entitlements
  • move gives flexibility to business at a time when it is needed most
Read more...

Directors may still be at risk

29 Mawrth 2020

An update from the Government refers to  an impending change to the current insolvency regime to assist businesses during the ongoing COVID19 outbreak. Whilst he was not specific on the extent of the changes, he did refer to a moratorium on Wrongful Trading against directors. The changes will be applied retrospectively to 1st March 2020 and will be in force for three months.

Read more...

Details of 80% Employer support calculation

27 Mawrth 2020

The Coronavirus Job Retention Scheme is a temporary scheme open to all UK employers for at least three months starting from 1 March 2020. HMRC expect the scheme to be up and running by the end of April.

Read more...

COVID-19 Self-employment Income Support Scheme

26 Mawrth 2020

The income support scheme will cover the three months to May. Grants will be paid in a single lump sum instalment covering all 3 months, and will start to be paid at the beginning of June.

Read more...

Business survival guide

25 Mawrth 2020

So how can your business cope from the imminent financial impact of this coronavirus?

Read more...

Extension to Company accounts filing deadline

25 Mawrth 2020

Businesses can apply for an additional 3 months to file accounts with Companies House to help companies avoid penalties as they deal with the impact of COVID-19.

Read more...

Coronavirus Job Retention Scheme

24 Mawrth 2020

What is it?

Under the coronavirus Job Retention Scheme, all UK employers with a PAYE scheme will be able to access support to continue paying part of their employees’ salary for those that would otherwise have been laid off during this crisis.

Read more...

CORONAVIRUS BUSINESS INTERRUPTION LOAN SCHEME

23 Mawrth 2020
New Corona Virus Business Interruption Loan Scheme opens to smaller businesses across the UK.
Read more...

Rydym yn gweithio ar gyfer a gyda chi, Nid y dyn treth

Rydych yn talu ein biliau nad oedd y dyn treth felly nid yw ond yn iawn ein bod yn gofalu amdanoch chi. Rydym yn gofalu am ein cleientiaid, eu busnes, eu dyfodol. 

Rydym ni yma i wneud treth a chynllunio ariannol yn hawdd. Rydym ni yma i helpu i leddfu eich baich ariannol ac i ddod o hyd i chi y ffordd mwyaf effeithiol o ran treth i redeg eich busnes. Nid ydym am y dyn treth i gymryd yr hyn sydd ddim ei, felly rydym yn gweithio gyda chi i gael gwybod beth sy'n bwysig i chi.

Rydym yn Fath Gwahanol o Cyfrifydd

Rydym yn hawdd mynd atynt ac yn hawdd i siarad â nhw. Mae pob cleient yn elwa o partner ac aelod o staff ymroddedig y naill neu'r llall gallant gysylltu ac mae'r ddau ohonynt y byddant yn gwybod ac yn cydnabod. Rydym yn dod i adnabod ein cleientiaid, yn deall sut maent yn gweithio yn gyson ac yn helpu i wella a thyfu eu busnesau. 

Rydym yn ymgynghorwyr busnes a chynllunwyr yn ogystal ag arbenigwyr treth, ac rydym yn gweithio ddiflino helpu busnesau fel eich un chi arbed treth, a dod yn fwy effeithlon ac yn gryfach yn ariannol. Ac rydym yn bobl neis iawn hefyd. 

Pryd oedd eich Cyfrifydd diwethaf yn rhoi £ 50 i chi?

Yn Handley, Evans & Co byddwn yn didynnu £ 50 gan ein ffioedd ar gyfer eich ffurflen dreth os byddwch yn darparu i ni bopeth mae angen i gwblhau eich ffurflen dreth cyn 31 Gorffennaf ar ôl diwedd y flwyddyn dreth.

Mae'n mynd yn well ...

Os nad ydych yn cofrestru ar gyfer TAW, bydd y TAW arbed gwneud cyfanswm yr arbediad £ 60!

Nid nawr yw y wobr werth chweil am fod yn brydlon? 

Peidiwch â chymryd ein gair ni, darllenwch beth mae eraill yn ei ddweud amdanom ni

Diolch yn fawr iawn am holl eich help. Fi'm sylweddol yn gwerthfawrogi hynny. Yr ydych wedi rhoi fy meddwl yn gartrefol.
Anfonais yr un ebost at bum cyfrifwyr gwahonaol I weld pwy yn atebion oedd y rhia mwyaf gwybodus a'r proffesiwnol. Eich bod ennill yb bendant.
Diolch yn fawr am holl eich waith caled.
Anhygoel, fel arfer!
>