Helpu ein cleientiaid yn cysgu yn y nos

Sut rydym yn gwneud hynny? Mewn nifer o ffyrdd 

  • Gweithio gyda'n cleientiaid i'w helpu i wneud yr hyn y maent yn ei wneud orau 
  • Sicrhau eu bod yn cwrdd â'r holl dreth a therfynau amser cydymffurfio Tŷ'r Cwmnïau mewn digon o amser. 
  • Brydlon baratoi cyfrifon a ffurflenni treth fel bod ein cleientiaid yn cael digon o rybudd o filiau'r dreth sydd ar y gweill gan roi amser iddynt allu paratoi'u cyllidebau'n yn hytrach na chael sioc cas byr amser cyn y swm yn daladwy. 
  • Brydlon gyflwyno cyfrifon, ffurflenni a datganiadau fel nad oes yn rhaid i'n cleientiaid i dalu cosbau. 

Diweddariadau

There are changes to the Coronavirus Job Retention Scheme (CJRS) from today

01 Medi 2020

From 1‌‌st September 2020 HMRC will now pay 70% of usual wages up to a cap of £2,187.50 per month for the hours furloughed employees do not work.

 

Read more...

End of VAT payment deferrals period

23 Awst 2020

To provide government support during the early stages and peak of the COVID-19 pandemic, HMRC gave businesses the option to defer VAT payments if they were unable to pay on time. They could do this without incurring late payment interest or penalties.

Read more...

Chancellor announces some TEMPORARY help for businesses

08 Gorffenaf 2020

This purely temporary and limited help is in 5 forms

  1. The introduction of the Job Retention Bonus with eligibility requirements

  2. Incentives to take on new employees/apprentices

  3. A very limited and temporary Eat Out to Help Out scheme

  4. A temporary vat reduction for some of the hospitality trade

  5. A temporary increase in the stamp duty threshold

Read more...

Chancellor Rishi Sunak has announced a number of new changes to the furlough scheme

29 Mai 2020

Including

an extension to the CJRS Furlough scheme with reductions

one final extension to the Self Employed Income  Support

Read more...

DELAY TO DIGITAL LINKS MANDATE:

18 Mai 2020

Its good news for customers and technology providers. The delay will hopefully buy time for many businesses that were looking at MTD compliance only, enabling them to take a breath and review how they approach Phase 2 of MTD.

Read more...

Furlough funding applications

12 Mai 2020

HMRC improve Furlough funding application process

Read more...

Using the SEISS eligibility checker

06 Mai 2020

HMRC have today released a 2 minute vdeo about using the Self Employed Income Support Scheme eligability checker

Read more...

More details of the SEISS Grant

06 Mai 2020

HMRC have also released a longer video which explains in more detail about the grant, eligability and how to claim

Read more...

Government preparing to issue guidelines on returning to work

01 Mai 2020

The government will release a series of papers next week outlining its approach on how to safely and gradually restart the economy.

Read more...

Coronavirus Job Retention Scheme to go live from Monday 20‌‌ April.

19 Ebrill 2020

HMRC say that it should be possible to make your claim under the Coronavirus Job Retention Scheme when it goes live from Monday 20‌‌ April, BUT…..

Read more...

Rydym yn gweithio ar gyfer a gyda chi, Nid y dyn treth

Rydych yn talu ein biliau nad oedd y dyn treth felly nid yw ond yn iawn ein bod yn gofalu amdanoch chi. Rydym yn gofalu am ein cleientiaid, eu busnes, eu dyfodol. 

Rydym ni yma i wneud treth a chynllunio ariannol yn hawdd. Rydym ni yma i helpu i leddfu eich baich ariannol ac i ddod o hyd i chi y ffordd mwyaf effeithiol o ran treth i redeg eich busnes. Nid ydym am y dyn treth i gymryd yr hyn sydd ddim ei, felly rydym yn gweithio gyda chi i gael gwybod beth sy'n bwysig i chi.

Rydym yn Fath Gwahanol o Cyfrifydd

Rydym yn hawdd mynd atynt ac yn hawdd i siarad â nhw. Mae pob cleient yn elwa o partner ac aelod o staff ymroddedig y naill neu'r llall gallant gysylltu ac mae'r ddau ohonynt y byddant yn gwybod ac yn cydnabod. Rydym yn dod i adnabod ein cleientiaid, yn deall sut maent yn gweithio yn gyson ac yn helpu i wella a thyfu eu busnesau. 

Rydym yn ymgynghorwyr busnes a chynllunwyr yn ogystal ag arbenigwyr treth, ac rydym yn gweithio ddiflino helpu busnesau fel eich un chi arbed treth, a dod yn fwy effeithlon ac yn gryfach yn ariannol. Ac rydym yn bobl neis iawn hefyd. 

Pryd oedd eich Cyfrifydd diwethaf yn rhoi £ 50 i chi?

Yn Handley, Evans & Co byddwn yn didynnu £ 50 gan ein ffioedd ar gyfer eich ffurflen dreth os byddwch yn darparu i ni bopeth mae angen i gwblhau eich ffurflen dreth cyn 31 Gorffennaf ar ôl diwedd y flwyddyn dreth.

Mae'n mynd yn well ...

Os nad ydych yn cofrestru ar gyfer TAW, bydd y TAW arbed gwneud cyfanswm yr arbediad £ 60!

Nid nawr yw y wobr werth chweil am fod yn brydlon? 

Peidiwch â chymryd ein gair ni, darllenwch beth mae eraill yn ei ddweud amdanom ni

Diolch yn fawr iawn am holl eich help. Fi'm sylweddol yn gwerthfawrogi hynny. Yr ydych wedi rhoi fy meddwl yn gartrefol.
Anfonais yr un ebost at bum cyfrifwyr gwahonaol I weld pwy yn atebion oedd y rhia mwyaf gwybodus a'r proffesiwnol. Eich bod ennill yb bendant.
Diolch yn fawr am holl eich waith caled.
Anhygoel, fel arfer!
>