Helpu ein cleientiaid yn cysgu yn y nos

Sut rydym yn gwneud hynny? Mewn nifer o ffyrdd 

  • Gweithio gyda'n cleientiaid i'w helpu i wneud yr hyn y maent yn ei wneud orau 
  • Sicrhau eu bod yn cwrdd â'r holl dreth a therfynau amser cydymffurfio Tŷ'r Cwmnïau mewn digon o amser. 
  • Brydlon baratoi cyfrifon a ffurflenni treth fel bod ein cleientiaid yn cael digon o rybudd o filiau'r dreth sydd ar y gweill gan roi amser iddynt allu paratoi'u cyllidebau'n yn hytrach na chael sioc cas byr amser cyn y swm yn daladwy. 
  • Brydlon gyflwyno cyfrifon, ffurflenni a datganiadau fel nad oes yn rhaid i'n cleientiaid i dalu cosbau. 

Diweddariadau

HMRC's got their softwrae wong

06 Chwefror 2021
.HMRC's CJRS calculator on GOV‌‌‌.UK contained a software error, which they have now corrected. If you used it before 21 January to work out January claims ..
Read more...

Furlough Scheme Extended and Further Economic Support announced 31/10/2020

02 Tachwedd 2020
The Coronavirus Job Retention Scheme has been extended for a month with employees receiving 80% of their current salary for hours not worked.
Read more...

Furlough Scheme Extended and Further Economic Support announced 31/10/2020

02 Tachwedd 2020

The Coronavirus Job Retention Scheme has been extended for a month with employees receiving 80% of their current salary for hours not worked.

Read more...

Emergency jobs scheme

24 Medi 2020

The government and firms will continue to top up the wages of workers who have not been able to return to the workplace full time due to the virus

Read more...

VAT cut to be extended for hospitality sector

24 Medi 2020
The chancellor has announced the extension of a VAT cut for the hospitality and tourism sectors - some of the worst-hit by the pandemic. The temporary reduction of VAT rates from 20% to 5% will remain in place until 31 March 2021, rather than 13 January 2020.
Read more...

Self Employed, Loans & Taxes

24 Medi 2020

The Chanecllor has announced measures for the Self Employed, those businesses that have taken out loans, and taxes

Read more...

What will happen when the CJRS ends?

22 Medi 2020

The Coronavirus Job Retention Scheme (CJRS) has been winding down gradually over the past couple of months, with a large portion of furloughed employee wage costs still being met by the government. 

Read more...

End of VAT payment deferrals period

23 Awst 2020

To provide government support during the early stages and peak of the COVID-19 pandemic, HMRC gave businesses the option to defer VAT payments if they were unable to pay on time. They could do this without incurring late payment interest or penalties.

Read more...

Chancellor announces some TEMPORARY help for businesses

08 Gorffenaf 2020

This purely temporary and limited help is in 5 forms

  1. The introduction of the Job Retention Bonus with eligibility requirements

  2. Incentives to take on new employees/apprentices

  3. A very limited and temporary Eat Out to Help Out scheme

  4. A temporary vat reduction for some of the hospitality trade

  5. A temporary increase in the stamp duty threshold

Read more...

Chancellor Rishi Sunak has announced a number of new changes to the furlough scheme

29 Mai 2020

Including

an extension to the CJRS Furlough scheme with reductions

one final extension to the Self Employed Income  Support

Read more...

Rydym yn gweithio ar gyfer a gyda chi, Nid y dyn treth

Rydych yn talu ein biliau nad oedd y dyn treth felly nid yw ond yn iawn ein bod yn gofalu amdanoch chi. Rydym yn gofalu am ein cleientiaid, eu busnes, eu dyfodol. 

Rydym ni yma i wneud treth a chynllunio ariannol yn hawdd. Rydym ni yma i helpu i leddfu eich baich ariannol ac i ddod o hyd i chi y ffordd mwyaf effeithiol o ran treth i redeg eich busnes. Nid ydym am y dyn treth i gymryd yr hyn sydd ddim ei, felly rydym yn gweithio gyda chi i gael gwybod beth sy'n bwysig i chi.

Rydym yn Fath Gwahanol o Cyfrifydd

Rydym yn hawdd mynd atynt ac yn hawdd i siarad â nhw. Mae pob cleient yn elwa o partner ac aelod o staff ymroddedig y naill neu'r llall gallant gysylltu ac mae'r ddau ohonynt y byddant yn gwybod ac yn cydnabod. Rydym yn dod i adnabod ein cleientiaid, yn deall sut maent yn gweithio yn gyson ac yn helpu i wella a thyfu eu busnesau. 

Rydym yn ymgynghorwyr busnes a chynllunwyr yn ogystal ag arbenigwyr treth, ac rydym yn gweithio ddiflino helpu busnesau fel eich un chi arbed treth, a dod yn fwy effeithlon ac yn gryfach yn ariannol. Ac rydym yn bobl neis iawn hefyd. 

Pryd oedd eich Cyfrifydd diwethaf yn rhoi £ 50 i chi?

Yn Handley, Evans & Co byddwn yn didynnu £ 50 gan ein ffioedd ar gyfer eich ffurflen dreth os byddwch yn darparu i ni bopeth mae angen i gwblhau eich ffurflen dreth cyn 31 Gorffennaf ar ôl diwedd y flwyddyn dreth.

Mae'n mynd yn well ...

Os nad ydych yn cofrestru ar gyfer TAW, bydd y TAW arbed gwneud cyfanswm yr arbediad £ 60!

Nid nawr yw y wobr werth chweil am fod yn brydlon? 

Peidiwch â chymryd ein gair ni, darllenwch beth mae eraill yn ei ddweud amdanom ni

Diolch yn fawr iawn am holl eich help. Fi'm sylweddol yn gwerthfawrogi hynny. Yr ydych wedi rhoi fy meddwl yn gartrefol.
Anfonais yr un ebost at bum cyfrifwyr gwahonaol I weld pwy yn atebion oedd y rhia mwyaf gwybodus a'r proffesiwnol. Eich bod ennill yb bendant.
Diolch yn fawr am holl eich waith caled.
Anhygoel, fel arfer!
>