Услуги

Услугите, които можем да осигурим, включват:

  • Подготовка на сметки

  • Съвети относно вашите изисквания за водене на счетоводство

  • Счетоводството

  • Бизнес планове

  • Прогнози за паричните потоци

  • Фирмен секретариат

  • Натрупванията

  • ТРЗ и "Информационни доклади в реално време"

  • Данъчно облагане

  • ДДС

Ние не предоставяме услуги за британски данъци. За тези, които изискват помощ с български данъци, можем да ви свържем с български счетоводител в България.