Helpu ein cleientiaid yn cysgu yn y nos

Sut rydym yn gwneud hynny? Mewn nifer o ffyrdd 

  • Gweithio gyda'n cleientiaid i'w helpu i wneud yr hyn y maent yn ei wneud orau 
  • Sicrhau eu bod yn cwrdd â'r holl dreth a therfynau amser cydymffurfio Tŷ'r Cwmnïau mewn digon o amser. 
  • Brydlon baratoi cyfrifon a ffurflenni treth fel bod ein cleientiaid yn cael digon o rybudd o filiau'r dreth sydd ar y gweill gan roi amser iddynt allu paratoi'u cyllidebau'n yn hytrach na chael sioc cas byr amser cyn y swm yn daladwy. 
  • Brydlon gyflwyno cyfrifon, ffurflenni a datganiadau fel nad oes yn rhaid i'n cleientiaid i dalu cosbau. 

Diweddariadau

Making Tax Digital: Committee ‘puzzled’ by government’s cost estimates

07 Ebrill 2017

The The chairman of the House of Lords Economic Affairs Committee, has said that the committee was “very puzzled” by the government’s cost estimates to businesses for implementation of the Making Tax Digital initiative.

Read more...

Tax-free dividend allowance will be reduced from £5,000 to £2,000 from April 2018

08 Mawrth 2017

Aimed at reducing the benefits of owning your own company, This will reduce the tax difference between the self-employed and those working through a company. Typically, general investors will need over £50,000 worth of stocks and shares outside an ISA to be affected.

National Insurance hike for self employed in the Spring 2017 Budget

08 Mawrth 2017

The main rate of National Insurance contributions (NICs) for the self-employed will increase

Read more...

Extra time before Making Tax Digital (for some)

08 Mawrth 2017

Small Businesses and landlords under the VAT threshold will have an extra year to prepare for Making Tax Digital (MTD)

Read more...

Vat Flat rate scheme may no longer be worthwhile

03 Mawrth 2017

Significant changes have been announced for the amount of VAT that many small businesses will have to pay.

Read more...

Proposed changes to the Confirmation Statement (CS01)

01 Mawrth 2017

Changes will come into effect from June 2017.

Read more...

Tax crackdown brings in £468m for HMRC

23 Ionawr 2017

HMRC’s crackdown on small and medium sized Enterprises has intensified as tax investigations into large businesses have become “less profitable”, with in-house tax specialists and better resources allowing companies to close down HMRC investigations.

Read more...

HMRC cuts over 150 offices to reduce running costs

10 Ionawr 2017

The major programme of cust by HM Revenue & Customs (HMRC) from 170 offices to 13 regional centres is to redesign and reduce its estate.

Read more...

Restriction on Mortgage Relief for landlords

13 Rhagfyr 2016

April 2017 will see changes to the rules on income tax relief for interest and other finance costs, relating to residential landlords.

Read more...

Making Tax Digital (MTD) and Making Accounts Digital (MAD)

05 Rhagfyr 2016

SERIOUS CONCERNS over HMRC’s digital plans have been voiced by the Public Accounts Committee (PAC).

Read more...

Rydym yn gweithio ar gyfer a gyda chi, Nid y dyn treth

Rydych yn talu ein biliau nad oedd y dyn treth felly nid yw ond yn iawn ein bod yn gofalu amdanoch chi. Rydym yn gofalu am ein cleientiaid, eu busnes, eu dyfodol. 

Rydym ni yma i wneud treth a chynllunio ariannol yn hawdd. Rydym ni yma i helpu i leddfu eich baich ariannol ac i ddod o hyd i chi y ffordd mwyaf effeithiol o ran treth i redeg eich busnes. Nid ydym am y dyn treth i gymryd yr hyn sydd ddim ei, felly rydym yn gweithio gyda chi i gael gwybod beth sy'n bwysig i chi.

Rydym yn Fath Gwahanol o Cyfrifydd

Rydym yn hawdd mynd atynt ac yn hawdd i siarad â nhw. Mae pob cleient yn elwa o partner ac aelod o staff ymroddedig y naill neu'r llall gallant gysylltu ac mae'r ddau ohonynt y byddant yn gwybod ac yn cydnabod. Rydym yn dod i adnabod ein cleientiaid, yn deall sut maent yn gweithio yn gyson ac yn helpu i wella a thyfu eu busnesau. 

Rydym yn ymgynghorwyr busnes a chynllunwyr yn ogystal ag arbenigwyr treth, ac rydym yn gweithio ddiflino helpu busnesau fel eich un chi arbed treth, a dod yn fwy effeithlon ac yn gryfach yn ariannol. Ac rydym yn bobl neis iawn hefyd. 

Pryd oedd eich Cyfrifydd diwethaf yn rhoi £ 50 i chi?

Yn Handley, Evans & Co byddwn yn didynnu £ 50 gan ein ffioedd ar gyfer eich ffurflen dreth os byddwch yn darparu i ni bopeth mae angen i gwblhau eich ffurflen dreth cyn 31 Gorffennaf ar ôl diwedd y flwyddyn dreth.

Mae'n mynd yn well ...

Os nad ydych yn cofrestru ar gyfer TAW, bydd y TAW arbed gwneud cyfanswm yr arbediad £ 60!

Nid nawr yw y wobr werth chweil am fod yn brydlon? 

Peidiwch â chymryd ein gair ni, darllenwch beth mae eraill yn ei ddweud amdanom ni

Diolch yn fawr iawn am holl eich help. Fi'm sylweddol yn gwerthfawrogi hynny. Yr ydych wedi rhoi fy meddwl yn gartrefol.
Anfonais yr un ebost at bum cyfrifwyr gwahonaol I weld pwy yn atebion oedd y rhia mwyaf gwybodus a'r proffesiwnol. Eich bod ennill yb bendant.
Diolch yn fawr am holl eich waith caled.
Anhygoel, fel arfer!
>