Helpu ein cleientiaid yn cysgu yn y nos

Sut rydym yn gwneud hynny? Mewn nifer o ffyrdd 

  • Gweithio gyda'n cleientiaid i'w helpu i wneud yr hyn y maent yn ei wneud orau 
  • Sicrhau eu bod yn cwrdd â'r holl dreth a therfynau amser cydymffurfio Tŷ'r Cwmnïau mewn digon o amser. 
  • Brydlon baratoi cyfrifon a ffurflenni treth fel bod ein cleientiaid yn cael digon o rybudd o filiau'r dreth sydd ar y gweill gan roi amser iddynt allu paratoi'u cyllidebau'n yn hytrach na chael sioc cas byr amser cyn y swm yn daladwy. 
  • Brydlon gyflwyno cyfrifon, ffurflenni a datganiadau fel nad oes yn rhaid i'n cleientiaid i dalu cosbau. 

Diweddariadau

Contractors vote with their feet after IR35 changes

07 Medi 2017

Three-quarters of public sector departments have lost top talent in the wake of IR35 tax reforms according to the findings of new research.

Read more...

Avoiding the mortgage interest relief restriction by transferring properties to a spouse

04 Medi 2017

The restriction on mortgage interest relief has made limited companies more attractive vehicles for property ownership as the relief for mortgage interest is not restricted for corporation tax purposes. In addition, the rate of tax charged on profits is lower and succession planning is simpler.

Read more...

What to expect from the General Data Protection Regulation (GDPR)

18 Awst 2017

The government have issued a statement of intent affirming their commitment to a new Data Protection Bill, which promises a major shake-up of data privacy laws.

The Data Protection Bill will transpose the EU regulation, the General Data Protection Regulation (GDPR), into UK law, coming into force 25 May 2018. DESPITE BREXIT, it is expected that the UK will retain these laws, and will in fact widen the scope of the legislation further.

Read more...

Should I incorporate my buy-to-let business?

17 Awst 2017

On 6 April 2017 there was a major change to the income tax rules for landlords. Instead of interest and other costs on loans taken out to purchase residential property being deductible from rental income, tax relief will now be restricted to basic rate only, with the changes phased in over four years. Individual circumstances can mean that the restriction produces eye-wateringly high effective tax rates.

Read more...

Every taxpayer has a Personal Tax Account ready and waiting to be used

02 Awst 2017

All that is required is for the taxpayer to register to use their tax account. This can be achieved by going to www.gov.uk /personal-tax-account (a simple Google search will get you there).

Read more...

Bob trethdalwr mae Cyfrif Treth Personol barod ac yn aros i gael ei ddefnyddio

02 Awst 2017

Cyfan sydd ei angen yw i'r trethdalwr i gofrestru i ddefnyddio eu cyfrif treth. Gellir cyflawni hyn trwy fynd i www.gov.uk / personol-dreth-gyfrif (bydd chwiliad Google syml fynd â chi yno).

Read more...

Making Tax Digital delayed to 2020 at the earliest for taxes other than VAT

14 Gorffenaf 2017

Heeding concerns across the accounting spectrum, and weakened by their reduced majority, the government has amended the timetable and implementation intakes of Making Tax Digital.

Under the reformed timetable, only businesses with a turnover above the VAT threshold (£85,000) will have to keep digital records, and only for VAT purposes, starting from 2019. Businesses will not be asked to make the switch to Making Tax Digital and update HMRC quarterly for other taxes until at least 2020.

Read more...

The Pensions Regulator is carrying out spot checks across the UK.

14 Gorffenaf 2017

The Pensions Regulator is carrying out spot checks across towns and cities in the UK to make sure that employers are complying with their auto enrolment of workplace pension duties.

Inspections have already been carried out in London and Manchester and, within the last two weeks, checks have taken place in Sheffield and Birmingham.

Inspections have already been carried out in London and Manchester and, within the last two weeks, checks have taken place in Sheffield and Birmingham.

Read more...

Making Tax Digital: Committee ‘puzzled’ by government’s cost estimates

07 Ebrill 2017

The The chairman of the House of Lords Economic Affairs Committee, has said that the committee was “very puzzled” by the government’s cost estimates to businesses for implementation of the Making Tax Digital initiative.

Read more...

Tax-free dividend allowance will be reduced from £5,000 to £2,000 from April 2018

08 Mawrth 2017

Aimed at reducing the benefits of owning your own company, This will reduce the tax difference between the self-employed and those working through a company. Typically, general investors will need over £50,000 worth of stocks and shares outside an ISA to be affected.

Rydym yn gweithio ar gyfer a gyda chi, Nid y dyn treth

Rydych yn talu ein biliau nad oedd y dyn treth felly nid yw ond yn iawn ein bod yn gofalu amdanoch chi. Rydym yn gofalu am ein cleientiaid, eu busnes, eu dyfodol. 

Rydym ni yma i wneud treth a chynllunio ariannol yn hawdd. Rydym ni yma i helpu i leddfu eich baich ariannol ac i ddod o hyd i chi y ffordd mwyaf effeithiol o ran treth i redeg eich busnes. Nid ydym am y dyn treth i gymryd yr hyn sydd ddim ei, felly rydym yn gweithio gyda chi i gael gwybod beth sy'n bwysig i chi.

Rydym yn Fath Gwahanol o Cyfrifydd

Rydym yn hawdd mynd atynt ac yn hawdd i siarad â nhw. Mae pob cleient yn elwa o partner ac aelod o staff ymroddedig y naill neu'r llall gallant gysylltu ac mae'r ddau ohonynt y byddant yn gwybod ac yn cydnabod. Rydym yn dod i adnabod ein cleientiaid, yn deall sut maent yn gweithio yn gyson ac yn helpu i wella a thyfu eu busnesau. 

Rydym yn ymgynghorwyr busnes a chynllunwyr yn ogystal ag arbenigwyr treth, ac rydym yn gweithio ddiflino helpu busnesau fel eich un chi arbed treth, a dod yn fwy effeithlon ac yn gryfach yn ariannol. Ac rydym yn bobl neis iawn hefyd. 

Pryd oedd eich Cyfrifydd diwethaf yn rhoi £ 50 i chi?

Yn Handley, Evans & Co byddwn yn didynnu £ 50 gan ein ffioedd ar gyfer eich ffurflen dreth os byddwch yn darparu i ni bopeth mae angen i gwblhau eich ffurflen dreth cyn 31 Gorffennaf ar ôl diwedd y flwyddyn dreth.

Mae'n mynd yn well ...

Os nad ydych yn cofrestru ar gyfer TAW, bydd y TAW arbed gwneud cyfanswm yr arbediad £ 60!

Nid nawr yw y wobr werth chweil am fod yn brydlon? 

Peidiwch â chymryd ein gair ni, darllenwch beth mae eraill yn ei ddweud amdanom ni

Diolch yn fawr iawn am holl eich help. Fi'm sylweddol yn gwerthfawrogi hynny. Yr ydych wedi rhoi fy meddwl yn gartrefol.
Anfonais yr un ebost at bum cyfrifwyr gwahonaol I weld pwy yn atebion oedd y rhia mwyaf gwybodus a'r proffesiwnol. Eich bod ennill yb bendant.
Diolch yn fawr am holl eich waith caled.
Anhygoel, fel arfer!
>