Helpu ein cleientiaid yn cysgu yn y nos

Sut rydym yn gwneud hynny? Mewn nifer o ffyrdd 

  • Gweithio gyda'n cleientiaid i'w helpu i wneud yr hyn y maent yn ei wneud orau 
  • Sicrhau eu bod yn cwrdd â'r holl dreth a therfynau amser cydymffurfio Tŷ'r Cwmnïau mewn digon o amser. 
  • Brydlon baratoi cyfrifon a ffurflenni treth fel bod ein cleientiaid yn cael digon o rybudd o filiau'r dreth sydd ar y gweill gan roi amser iddynt allu paratoi'u cyllidebau'n yn hytrach na chael sioc cas byr amser cyn y swm yn daladwy. 
  • Brydlon gyflwyno cyfrifon, ffurflenni a datganiadau fel nad oes yn rhaid i'n cleientiaid i dalu cosbau. 

Diweddariadau

First time tax returns

11 Ionawr 2018

An individual should file a tax return if they have a liability to tax, and that tax will not be collected through PAYE. For years before 6 April 2016, the tax deducted at source from interest and the tax credit attached to dividends would cover the tax liability of basic rate taxpayers who received large amounts of investment income.

Read more...

Automatic enrolment still applies to temporary staff this Christmas

05 Rhagfyr 2017

With the festive season fast approaching, employers may be planning to take on temporary staff to help their business survive the rush. Automatic enrolment applies to these employees in the same way as permanent employees, even if they will only be working for a short time.

Read more...

Delay in the abolition of Class 2 NIC

04 Rhagfyr 2017

The government has announced that it will introduce legislation to abolish Class 2 national insurance contributions (NIC) and to make further proposed NIC changes in 2018.

Read more...

The Chancellor's First Autumn Budget 22 November 2017.

23 Tachwedd 2017

With gloomy forecasts of the economy and poor growth plus ever increasing costs of Brexit the Chancellor had little room for manoeuvre. His report set out a number of actions the government will take including support for more house building. The major attention-grabber was aimed at first time buyers who will not have to pay Stamp Duty Land Tax on homes costing up to £300,000 but this may backfire with increased house prices.

Read more...

MTD for VAT from April 2019

09 Tachwedd 2017

We are busy planning and preparing to make sure we and our clients are ready for Making Tax Digital (MTD) and it’s big brother MTDfB.

Read more...

Treth Trafod Tir

06 Tachwedd 2017

Mae'r Cynulliad Cenedlaethol wedi cyhoeddi'r cyfraddau a'r bandiau arfaethedig ar gyfer treth trafod tir (LTT) sydd i'w gyflwyno ar gyfer tir ac eiddo yng Nghymru ar 1 Ebrill 2018, gan ddisodli Treth Tir Dyletswydd Stamp.

O dan y cyfraddau newydd ar gyfer LTT, bydd gan Gymru'r trothwy cychwyn uchaf ar gyfer y dreth eiddo yn y DU.

Read more...

Land Transaction Tax

06 Tachwedd 2017

The Welsh Assembly has announced the proposed rates and bands for land transaction tax (LTT) which is to be introduced for land and property in Wales on 1 April 2018, replacing Stamp Duty Land Tax.

Under the new rates for LTT, Wales will have the highest starting threshold for the property tax in the UK.

Read more...

Simple Assessment

03 Tachwedd 2017

HMRC have changed the way in which they will assess some taxpayers removing the need for these individuals to complete a Self Assessment Tax Return. These changes took effect from September 2017.

The affected taxpayers fall into one of two categories:

  • new state pensioners with income more than the personal tax allowance (£11,000) in 2016/17; and
  • employees or pensioners with PAYE tax codes who have underpaid tax and who cannot have that tax collected through their tax code because it is too high to code out.
Read more...

MTD for VAT from April 2019

03 Tachwedd 2017

The government have issued information on how Making Tax Digital for Business (MTDfB) is expected to work for VAT once the rules are introduced in April 2019.

Read more...

Contractors vote with their feet after IR35 changes

07 Medi 2017

Three-quarters of public sector departments have lost top talent in the wake of IR35 tax reforms according to the findings of new research.

Read more...

Rydym yn gweithio ar gyfer a gyda chi, Nid y dyn treth

Rydych yn talu ein biliau nad oedd y dyn treth felly nid yw ond yn iawn ein bod yn gofalu amdanoch chi. Rydym yn gofalu am ein cleientiaid, eu busnes, eu dyfodol. 

Rydym ni yma i wneud treth a chynllunio ariannol yn hawdd. Rydym ni yma i helpu i leddfu eich baich ariannol ac i ddod o hyd i chi y ffordd mwyaf effeithiol o ran treth i redeg eich busnes. Nid ydym am y dyn treth i gymryd yr hyn sydd ddim ei, felly rydym yn gweithio gyda chi i gael gwybod beth sy'n bwysig i chi.

Rydym yn Fath Gwahanol o Cyfrifydd

Rydym yn hawdd mynd atynt ac yn hawdd i siarad â nhw. Mae pob cleient yn elwa o partner ac aelod o staff ymroddedig y naill neu'r llall gallant gysylltu ac mae'r ddau ohonynt y byddant yn gwybod ac yn cydnabod. Rydym yn dod i adnabod ein cleientiaid, yn deall sut maent yn gweithio yn gyson ac yn helpu i wella a thyfu eu busnesau. 

Rydym yn ymgynghorwyr busnes a chynllunwyr yn ogystal ag arbenigwyr treth, ac rydym yn gweithio ddiflino helpu busnesau fel eich un chi arbed treth, a dod yn fwy effeithlon ac yn gryfach yn ariannol. Ac rydym yn bobl neis iawn hefyd. 

Pryd oedd eich Cyfrifydd diwethaf yn rhoi £ 50 i chi?

Yn Handley, Evans & Co byddwn yn didynnu £ 50 gan ein ffioedd ar gyfer eich ffurflen dreth os byddwch yn darparu i ni bopeth mae angen i gwblhau eich ffurflen dreth cyn 31 Gorffennaf ar ôl diwedd y flwyddyn dreth.

Mae'n mynd yn well ...

Os nad ydych yn cofrestru ar gyfer TAW, bydd y TAW arbed gwneud cyfanswm yr arbediad £ 60!

Nid nawr yw y wobr werth chweil am fod yn brydlon? 

Peidiwch â chymryd ein gair ni, darllenwch beth mae eraill yn ei ddweud amdanom ni

Diolch yn fawr iawn am holl eich help. Fi'm sylweddol yn gwerthfawrogi hynny. Yr ydych wedi rhoi fy meddwl yn gartrefol.
Anfonais yr un ebost at bum cyfrifwyr gwahonaol I weld pwy yn atebion oedd y rhia mwyaf gwybodus a'r proffesiwnol. Eich bod ennill yb bendant.
Diolch yn fawr am holl eich waith caled.
Anhygoel, fel arfer!
>